dejavnosti menu

ŠTUDENT in NVO

studenti nvo

 

Seznam vključenih NVO Goriške regije v storitev "Pridobivanje delovnih izkušenj študentov v NVO"

Prijavnica za NVO

Vprašalnik o zadovoljstvu študentov

Pridobivanje delovnih izkušenj študentov v NVO (nevladnih organizacijah)

Mladi potrebujejo za lažji vstop na trg delovne sile poleg študija še dodatna znanja, spretnosti in izkušnje. Formalna izobrazba namreč še ne zagotavlja delovnega mesta. V Regionalnem stičišču NVO Planota smo v preteklem obdobju že sodelovali z Evropsko pravno fakulteto in Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi Gorici ter podpirali opravljanje študijske prakse v več NVO. Le-ta so imela pozitivne izkušnje s študenti. Zaznali smo koristi tako s strani NVO-jev kot tudi študentov, zato smo se odločili k temu pristopiti bolj celostno in spodbujati pridobivanje delovnih izkušenj v NVO tudi na druge načine.

V stičišču poudarjamo možnosti za dodatno pridobivanje znanja, spretnosti in izkušenj študentov v NVO strokovnih praks, prostovoljnega in študentskega dela ter neformalnih izobraževanj, ki jih NVO ponujajo.

Delovna/strokovna praksa omogoča vstop v razvito delovno okolje. Študentu ponuja pridobivanje delovnih navad, črpanje izkušenj in v kolikor je delodajalec s študentom zadovoljen, tudi večjo možnost zaposlitve po koncu.

Študentsko delo omogoča kvalitetno pridobivanje delovnih izkušenj. Pri tem je pomemben študentov pravi odnos do dela, ki kasneje lahko odloča pri morebitnih novih zaposlitvah delodajalca.

Mnoge NVO ponujajo tudi raznovrstna neformalna izobraževanja, usposabljanja za pridobivanje določenih spretnosti, ki študentovo pripravo na trg delovne sile obogatijo.

Aktivnosti NVO opravljajo večinoma prostovoljci. Ta možnost je tudi za študente lahko pomembna izkušnja za osebnostni razvoj, četudi študent za tovrstno delo ne dobi plačila.

Zakaj spodbujamo vključitev študentov v pridobivanje delovnih izkušenj v nevladnih organizacijah?

Mladim omogočimo, da pridobijo reference že med izobraževanjem. Študentje lahko v NVO občutijo pravo delovno okolje in pridobijo delovne izkušnje, dodatna znanja in spretnosti ter občutek pomembnosti prostovoljnega dela in medgeneracijskega sodelovanja.

Ob enem nevladnim organizacijam pomagamo dosegati svoja poslanstva. Mladi so namreč neobremenjeni z  ustaljenimi vzorci  razmišljanja in  delovanja,  zato lahko lažje pridejo do novih idej, ki jih nevladniki v svojem delovnem okolju največkrat ne vidijo. Poleg tega projektno delo NVO po svoji naravi zahteva občasno povečanje števila sodelavcev in študentska pomoč je lahko prava rešitev za to.

Kaj je NVO?

Nevladne organizacije (s kratico NVO) so organizacije, ki jih lahko na lastno pobudo ustanovi vsak izmed nas. NVO v vseh pogledih delujejo neodvisno od države in imajo nekaj temeljnih značilnosti. So neprofitne, večinoma prostovoljne in prav vse morajo imeti neko obliko pravne osebe. V Sloveniji so to prvenstveno društva, ustanove in (zasebni) zavodi.

Koraki za NVO:
  1. PRIJAVA NVO V SEZNAM VKLJUČENIH NVO GORIŠKE REGIJE V STORITEV

Nevladne organizacije, ki si želite vključiti v storitev »Pridobivanje delovnih izkušenj študentov v NVO« izpolnite prijavnico. Regionalno stičišče NVO Planota vas bo vključilo v seznam, ki bo dostopen tudi študentom. 

  1. DOGOVOR S ŠTUDENTOM OZ. IZOBRAŽEVALNO USTANOVO

Študent stopi v stik s kontaktno osebo iz izbrane NVO. Sledi dogovor o vrsti in vsebini pridobivanja delovnih izkušenj. V primeru opravljanja študijske prakse se podpiše pogodba, ki jo pripravi izobraževalna ustanova. V primeru, da študent želi pridobivati izkušnje v NVO kot prostovoljec, se pripravi in podpiše dogovor o prostovoljskem delu. V pomoč vam je na voljo ta povezava.  

  1. IZVEDBA DOGOVORJENIH AKTIVNOSTI

Zadolžena oseba iz NVO vodi študenta skozi dogovorjene aktivnosti za pridobivanje delovnih izkušenj.

  1. POROČILO O IZVEDENI STORITVI

NVO povabi študenta, da izpolni spletni Vprašalnik o zadovoljstvu končnih uporabnikov in pošlje kratko poročilo o izvedenih aktivnostih na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Koraki za študenta:
  1. PREGLED IN IZBOR NVO

Študent preveri v Seznam vključenih NVO Goriške regije v storitev "Pridobivanje delovnih izkušenj študentov v NVO" , katere NVO ponujajo študentom možnost, da opravijo študijske obveznosti pri njih ter pridobijo nova znanja, spretnosti in izkušnje. Izbere NVO, s katero želi sodelovati in stopi v stik z kontaktno osebo izbrane NVO (kontakti so na seznamu).

  1. DOGOVOR Z NVO OZ. IZOBRAŽEVALNO USTANOVO

Za opravljanje študijske obveznosti študent upošteva navodila izobraževalne ustanove, ki jo obiskuje. V kolikor želi študent pristopiti k NVO kot prostovoljec podpiše s NVO dogovor o prostovoljcu, ki ga pripravi NVO. 

  1. OPRAVLJANJE DOGOVORJENIH AKTIVNOSTI

Študent opravlja dela in naloge v NVO glede na dogovor, pri čemer ga vodi za to zadolžena oseba iz NVO.

  1. SPLETNI VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU OPRAVLJENIH STORITEV

Študent po zaključenem pridobivanju delovnih izkušenj izpolni spletni Vprašalnik o zadovoljstvu končnih uporabnikov. Namen tega vprašalnika je spremljanje zadovoljstva z novimi storitvami, ki jih izvajajo organizacije, ki sodelujejo v programu Regionalno stičišče NVO Planota. Mnenje študentov je zelo dragoceno, saj lahko pripomore k izboljšanju pridobivanja delovnih izkušenj študentov v NVO.

Ekipa Regionalnega stičišča NVO Planota

Pridi po nasvet 1

PRIDI PO NASVET

V stičišču nudimo svetovanja in mentorstva. Svetovanje je lahko enkratno ali večkratno, vendar gre za podajanje razmeroma hitrih odgovorov na vaša vprašanja.

 

Preberite več...

Postani NVO s potencialom POSTANI NVO S POTENCIALOM

Kaj je NVO s potencialom?

Zakaj bi se pridružili?

 

Preberite več...

VKLJUCI SE V NASE AKCIJE

VKLJUČI SE V NAŠE AKCIJE

Občasno izvajamo različne akcije za promocijo nevladnega sektorja.

Vabljeni, da se nam pridružite.

Preberite več...

OBJAVI DOGODEK

OBJAVI DOGODEK

Želite objaviti vaš dogodek?

V stičišču želimo NVO-jem pomagati pri promociji dogodkov preko spletne strani, e-NVObvestil in socialnega omrežja.

 

Preberite več...

KAJ POGRESAS V SVOJEM KRAJU

KAJ POGREŠAŠ V SVOJEM KRAJU

Ste zadovoljni z življenjem v vaši lokalni skupnosti?

 

Preberite več...

IZBOLJSAJMO POGOJE ZA DELOVANJE NVO

IZBOLJŠAJMO POGOJE ZA DELOVANJE NVO

Skupaj do boljših pogojev za delovanje

 

 

Preberite več...