dejavnosti menu

Zgodba o vključevanju, ohranjanju tradicije ter razvijanju izdelkov iz zelišč in drugih lokalnih rastlinskih materialov

slika novica1Zavod GOST na Planoti, ki deluje kot socialno podjetje, je v letu 2018 uspel pridobiti iz Sklada za nevladne organizacije (NVO) sredstva za zaposlitve v treh NVO – v Zavodu GOST na Planoti, Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica ter ŠENTu - Slovenskemu združenju za duševno zdravje. S pomočjo teh sredstev zaposleni izvajajo programe za delovno vključevanje najbolj prikrajšanih skupin – invalidov, starejših ter oseb s težavami v duševnem zdravju.

Skupaj razvijajo in izdelujejo izdelke iz zelišč in drugih lokalnih rastlinskih materialov.  Tako ohranjajo tradicijo in vključujejo nove pristope v pripravo hrane. Pri tem jim pomagajo pridne roke tistih, ki so na trgu dela zaradi različnih razlogov (starost, telesne ovire…) zapostavljeni. V različna opravila uspejo vsako leto dodatno vključiti več kot 30 različnih posameznikov; to povečuje njihovo motiviranost za ponovno vključitev v družbo in na trg dela.