dejavnosti menu

Aktivni tudi v času COVID-19

šent

 

Kljub epidemiji COVID-19 smo v Regionalnem stičišču NVO Planota zelo aktivni. Izkazalo se je, da je v primerjavi s prvim, drugi val epidemije veliko bolj zaskrbljujoč. Skupaj z drugimi prostovoljskimi organizacijami smo ugotovili, da prevladujeta dve problematiki, osamljenost starejših in osvajanje novih znanj skozi šolanje na daljavo. Zato želimo vzpostaviti regijsko mrežo prostovoljskih organizacij, ki si bo izmenjevala potrebe po prostovoljcih tudi v bodoče in k sodelovanju vabimo vse, ki želijo sodelovati in imajo ustrezne izkušnje za reševanje teh problematik.

V času epidemije smo se v Regionalnem stičišču NVO trudili, da smo na potrebe, ki smo jih zaznali s strani nevladnih organizacij (NVO) in lokalnih skupnosti, hitro odreagirali. Tesno smo sodelovali z občinami, civilno zaščito in drugimi nevladnimi organizacijami. Spremljali smo izvajanje občinskih razpisov za NVO ter izvajali aktivnosti zagovorništva za čim hitrejše izvajanje postopkov, proti zmanjševanju sredstev ter prilagoditvi programov NVO. Župani v Goriški regiji so pripravili skupen nabor lokalnih ukrepov, tudi za NVO. V zvezi s tem smo jim poslali uradno obvestilo, ki so ga objavili tudi mediji (Radio Koper in Radio Alpski val).

Z NVO smo bili v tesni navezi in tako pridobivali aktualne informacije o delu na terenu in o težavah, ki so se pri tem pojavljali. Ugotovili smo, da so NVO prilagodila svoje delo glede na navodila pristojnih. Njihove dobre zgodbe smo delili z drugimi nevladnimi organizacijami in jim tako pomagali pri prilagajanju delovanja in delu z uporabniki. Skozi celo leto 2020 smo obveščali NVO v regiji o ukrepih in dogajanjih v povezavi z koronavirusom (urejanje dela na daljavo, pravica do nadomestila…). Priporočali smo jim, da se čim prej povežejo z naročniki oz. s so-financerji in dogovorijo o morebitni spremembi izvedbe programov oz. projektov.

Drugi val epidemije pa je prinesel večje izzive. Skupaj z drugimi prostovoljskimi organizacijami smo ugotovili, da je vse več starejših občanov, ki se počutijo osamljeni in da pri šolanju na daljavo računalniška tehnologija marsikdaj ne deluje, kot bi morala. Poleg tega si učenci ob šolanju od doma ne morejo medsebojno pomagati pri osvajanju novega znanja. Posledično je ta problematika prinesla večje potrebe po prostovoljcih. Zato smo želeli vzpostaviti regijsko mrežo prostovoljskih organizacij, ki bo izmenjevala potrebe po prostovoljcih tudi v bodoče in povabili vse, ki želijo sodelovati in imajo ustrezne izkušnje za reševanje teh izzivov. Postani prostovoljec