dejavnosti menu

Poslovanje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v letu 2021

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je že drugo leto zapored podelil prek 1,5 milijona evrov brezobrestnih posojil, v letu 2021 kar 1.775.795 EUR. Za potrebe gospodarstva je bilo nakazanih 1.368.095 EUR, za potrebe kmetijstva pa 407.700 EUR posojil. Podjetniki in gospodarske družbe so za investicije prejeli 661.295 EUR, od tega 429.495 EUR za nakup opreme in 231.800 EUR za nakup, gradnjo ali adaptacijo poslovnih prostorov.

Skozi celotno leto 2021 je Sklad zaradi vpliva epidemije na likvidnost podjetij veliko pozornost namenil pokrivanju potreb po obratnih sredstvih. Prek različnih razpisov je za obratna sredstva nakazal 706.800 EUR. Pri tem gre izpostaviti razpis za ublažitev posledic epidemije COVID-19, ki teče tudi še v letu 2022, in iz katerega je bilo lani nakazanih 220.300 EUR. V primerjavi z letom 2020 je bilo iz tega razpisa nakazano kar 130 % več sredstev. Posojilojemalci, ki jih je epidemija prizadela z zaprtjem dejavnosti, so v tej obliki posojila prepoznali resnično pomoč, saj kar polovico stroškov zavarovanja krije Sklad.
Sklad je v letu 2021 nadaljeval s podporo tudi kmetijske dejavnosti. Največ kmetijskih gospodarstev je investiralo v nakup kmetijske opreme, za kar je Sklad namenil 307.800 EUR brezobrestnih posojil. Za vzpostavitev in obnovo trajnih nasadov je bilo nakazanih 39.900 EUR, za gradnjo gospodarskega poslopja pa 60.000 EUR.

Več najdete na: https://www.obcina-brda.si/obcina_brda/novice/2022011809214337/