dejavnosti menu

PREDSTAVITEV SOCIALNIH PODJETIJ Gorenjske, Goriške, Obalno-kraške in Osrednjeslovenske regije

Katalog socialna podjetjaV okviru razpisa Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja, se je 1. aprila 2022 začel izvajati projekt sPOINT - Socialno POdjetniška INformacijska Točka. Pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter s sredstvi Evropskega regionalnega sklada bomo partnerji projekta Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj, Središče Rotunda, Koper, so.p. in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije skupaj s petimi pridruženimi partnerji* v okviru 4 informacijskih točk vzpostavili specializirano podporno okolje za socialna podjetja v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Med pridruženimi partnerji je tudi Ustanova fundacija BiT Planota, so.p.

Namen projekta, ki ga bomo izvajal v letih 2022 in 2023, je vzpostaviti učinkovito in vzpodbudno podporno okolje za socialna podjetja. To bo okrepilo veščine in kompetence socialnih podjetij, povečalo možnosti, ustanavljanja novih socialnih podjetij, spodbujalo rast obstoječih socialnih podjetij, okrepilo informiranost socialnih podjetij za razvoj in promocijo socialnega podjetništva, ustvarjalo nova delovna mesta ter tesneje povezala socialna podjetija z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom, s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši dostop na trg.

Promociji in učinkovitejši prepoznavnosti socialnih podjetij Zahodne kohezijske regije je nemenjen tudi DIGITALNI KATALOG, ki predstavlja njihove dejavnosti, izdelke in storitve.