dejavnosti menu

[SOCIALNO PODJETNIŠTVO] Digitalni katalog

katalog soc.pod.2V okviru razpisa Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja, se je 1. aprila 2022 začel izvajati projekt sPOINT - Socialno POdjetniška INformacijska Točka. Pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter s sredstvi Evropskega regionalnega sklada bomo partnerji projekta Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj, Središče Rotunda, Koper, so.p. in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije skupaj s petimi pridruženimi partnerji* v okviru 4 informacijskih točk vzpostavili specializirano podporno okolje za socialna podjetja v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Med pridruženimi partnerji je tudi Ustanova fundacija BiT Planota, so.p.

Promociji in učinkovitejši prepoznavnosti socialnih podjetij Zahodne kohezijske regije je nemenjen tudi DIGITALNI KATALOG, ki predstavlja njihove dejavnosti, izdelke in storitve. Fundacijo BiT Planota, so.p. najdete na strani 90.