dejavnosti menu

POVABILO K VPISU ZA DOKONČANJE OSNOVNE ŠOLE ZA STAREJŠE (OBČINA BOVEC)

Občina Bovec je od Ljudske Univerze Nova Gorica (LUNG) prejela dopis, s katerim sporoča, da je v še vedno veliko zaposlenih in drugih, ki nimajo zaključene osnovne šole. Vsem, ki bi si to želeli, ponujajo možnost za dokončanje Osnovne šole za odrasle.

Na LUNG imajo na tem področju dolgoletno tradicijo, dosedanji udeleženci pa najbolj cenijo, da je izobraževanje OŠ za odrasle popolnoma brezplačno, možnost zaključka v krajšem času, prilagodljivost posamezniku, osebni pristop in individualno delo, zagotovljeno učno pomoč, da so učitelji odlični ter dodatno pomoč svetovalke. Program poteka vse leto, vpis pa je možen v mesecu septembru in januarju v tekočem koledarskem letu. Ker se tako na LUNG kot tudi na Občini Bovec zavedajo, kako velik uspeh je zaključek nekega izobraževanja, v tem primeru pa pridobitev osnovnošolske izobrazbe, že zdaj vabijo vse zainteresirane k razmisleku o morebitnem vpisu.

Da bi lahko pridobili čim več informacij, pa lahko pokličete na 05 33 53 104 (AGNES), ali pa pišete na el-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

K vpisu LUNG vabi tudi s PLAKATOM

https://obcina.bovec.si/2022/03/17/povabilo-k-vpisu-za-dokoncanje-osnovne-sole-za-starejse/ 

E-OSKRBA NA DALJAVO ZA VARNO BIVANJE NA DOMU

E-oskrba je socialnovarstvena storitev socialnega servisa, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča samostojnejše, bolj varno in neodvisno bivanje v domačem okolju, saj zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom oziroma zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči, če jo uporabniki potrebujejo.

Ministrstvo za zdravje je na podlagi Javnega razpisa za izbor operacije »E-oskrba na domu«, ki ga je pripravilo ob podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, za izvajalca storitve E-oskrba izbralo Telekom Slovenije s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije. Slovenija je sredstva pridobila od Evropskega socialnega sklada in virov REACT-EU, skladno s tem pa bo uporaba storitve E-oskrba za 5.000 upravičencev do 30. septembra 2023 brezplačna. Telekom Slovenije bo z vklopom prvih upravičencev pričel sredi aprila 2022. 

Preberite več: E-OSKRBA NA DALJAVO ZA VARNO BIVANJE NA DOMU

Župan prejemnik spominskih plaket borčevske in veteranske organizacije

V teh dneh so člani veteranskih in domoljubnih organizacij župana Tadeja Beočanina počastili s podelitvijo plaket – v zahvalo za odlično sodelovanje in krepitev domoljubnih vrednot. Prejel je spominsko plaketo veteranskega združenja in zlato plaketo borčevske organizacije.

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ajdovščina-Vipava je na svojem rednem občnem zboru tradicionalno podelilo društvene plakete. Spominsko plaketo za odlično sodelovanje z veteransko organizacijo in dobro razumevanje delovanja društva je prejel župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin. Veterani odlično sodelujejo s šolami, tako so letos izročili še dve spominski plaketi, prejeli sta ju OŠ Dobravlje in OŠ Col (že lani, priznanje pa je šola prevzela letos). Na občnem zboru domačega veteranskega združenja pa so bile podeljene tudi zlate, srebrne in bronaste plakete za zasluge članov.

Celoten članek najdete na: https://www.ajdovscina.si/novice/2022032413551652/

REGIJSKI SESTANEK S PODPORNIKI PROGRAMA SVIT

Občino Bovec je na sestanku zastopal podžupan Miro Bozja, skozi krajše predavanje pa je bila v uvodu predstavljena problematika raka prebavil – Rak debelega črevesa in danke (RDČD), predstavljene pa so bile tudi izvedene aktivnosti v letu 2021. Ob tem so povedali, da je vabljenje oseb v Program Svit v letu 2021 potekalo nemoteno in v skladu z načrtovanim, odzivnost vabljenih pa se je v letu 2021 nekoliko znižala in je znašala 63,35% (GZR 65,75%); upad odzivnosti je bilo zaznati v vseh regijah, razen v regiji Ljubljana. V Goriški regiji je bilo odkritih 18 primerov RDČD, 116 oseb je imelo napredovan adenom, kar predstavlja večje tveganje za nastanek raka. Izvajanje kolonoskopij poteka nemoteno, čakalnih dob na preiskavo trenutno ni zaznati. Aktivni so bili tudi pr ozaveščanju javnosti s pomočjo nekaterih medijev, vsem glasilom v regiji pa so poslali povabilo k objavi nagradne križanke, ki so jo pripravili sodelavci Programa Svit iz Ljubljane. Aprila lani so se udeležili strokovnega izobraževanja Rak debelega črevesa in danke, ki je potekalo v organizaciji Društva ko-RAK.si, tekom leta so na OE pripravili podrobnejše 11-letno poročilo o odzivnosti v goriški zdravstveni regiji in po posameznih občinah regije OBJAVLJENO TUKAJ

Celoten prispevek najdete na: https://obcina.bovec.si/2022/03/24/regijski-sestanek-s-podporniki-programa-svit/

Zadnje novice

Projekt: Socialno POdjetniška INformacijska Točka

Socialno podjetniška informacijska točka - podporno okolje za socialna podjetja in socialne podjetnike.

S 1. aprilom 2022 se je v okviru razpisa Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja začel izvajati projekt sPOINT - Socialno POdjetniška INformacijska Točka. Pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in s sredstvi Evropskega regionalnega sklada bomo partnerji projekta Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj, Središče rotunda, Koper, so.p. in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije skupaj s petimi pridruženimi partnerji: ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje - ŠENT Ljubljana, Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe, Ustanova Fundacija BIT Planota, so. p.,  RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica,  SLOAM - Agencija za mlade, v okviru 4 informacijskih točk vzpostavili specializirano podporno okolje za socialna podjetja v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Logotip S point

Preberite več ...

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI KANAL OB SOČI

Turistično informacijski center Kanal predstavlja dogodke v občini Kanal ob Soči, ki se bodo zvrstili med 16. 5. 2022 in 22. 5. 2022

TOREK, 17.5.2022 RAZSTAVA VRTCA DESKLE IN UREJANJE CVETLIČNIH KORIT

MEDGENERACIJSKI CENTER »PRI TINCI«, DESKLE

Preberite več ...

JAVNI POZIV JAK ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU MOBILNOSTI V TUJINI ZA LETO 2022

Razpisovalec: Javna agencija za knjigo

Rok prijave: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 14. 10. 2022.

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12924/javni-poziv-jak-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-mobilnosti-v-tujini-za-leto-2022

JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING/2

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok prijave: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 1.7.2022.

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12923/javni-poziv-za-vavcer-za-digitalni-marketing2

JAVNI RAZPIS ZA IZGRADNJO ZBIRKE E-KNJIG ZA DOMAČE BRANJE ZA IZPOSOJO V ŠOLSKIH KNJIŽNICAH

Razpisovalec: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Rok prijave: Vloge morajo biti oddane najkasneje do 31. avgusta 2022 oz. do porabe sredstev, pri čemer je rok za oddajo vlog za prvo odpiranje najkasneje do 3.6.2022, rok za oddajo vlog za drugo odpiranje pa najkasneje do 31.8.2022.

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12922/javni-razpis-za-izgradnjo-zbirke-e-knjig-za-domace-branje-za-izposojo-v-solskih-knjiznicah

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SLOVENSKEGA DELA DVOSTRANSKIH ALI TRISTRANSKIH SKUPNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV WEAVE, KJER FWF DELUJE V VLOGI VODILNE AGENCIJE – OBJAVA V LETU 2022

Razpisovalec: Javna agencija za raziskovalno dejavnost

Rok prijave: Javni razpis je odprt do preklica oziroma do odprtja novega javnega razpisa.

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12921/javni-razpis-za-sofinanciranje-slovenskega-dela-dvostranskih-ali-tristranskih-skupnih-raziskovalnih-projektov-weave-kjer-fwf-deluje-v-vlogi-vodilne-agencije-objava-v-letu-2022

OBZORJE EVROPA: RAZISKOVALNI IN INOVATIVNI PROJEKTI V PODPORO IZVAJANJU MISIJE ZA OBNOVO NAŠIH OCEANOV IN VODA DO LETA 2020

Razpisovalec: Evropska komisija

Rok prijave: 27. 9. 2022

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12914/obzorje-evropa-raziskovalni-in-inovativni-projekti-v-podporo-izvajanju-misije-za-obnovo-nasih-oceanov-in-voda-do-leta-2020

OBZORJE EVROPA: RAZISKOVALNI IN INOVATIVNI PROJEKTI V PODPORO IZVAJANJU MISIJE ZA PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM

Razpisovalec: Evropska komisija

Rok prijave: 27. 9. 2022

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12913/obzorje-evropa-raziskovalni-in-inovativni-projekti-v-podporo-izvajanju-misije-za-prilagajanje-podnebnim-spremembam

OBZORJE EVROPA: RAZISKOVALNI IN INOVATIVNI PROJEKTI V PODPORO IZVAJANJU MISIJE ZA ZDRAVJE TAL IN ŽIVIL

Razpisovalec: Evropska komisija

Rok prijave: 27. 9. 2022

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12912/obzorje-evropa-raziskovalni-in-inovativni-projekti-v-podporo-izvajanju-misije-za-zdravje-tal-in-zivil

OBZORJE EVROPA: DOKTORSKE MREŽE UKREPOV MARIE SKŁODOWSKE-CURIE 2022

Razpisovalec: Evropska komisija

Rok prijave: 15. 11. 2022

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12911/obzorje-evropa-doktorske-mreze-ukrepov-marie-skodowske-curie-2022