projekti menu

Regionalno stičišče NVO Planota

LRF bit planota NVO mali          Minstrstvo za javno upravo LOGO

 

 

 

www.bitplanota.si

Skupina Regionalno stičišče NVO Planota na FACEBOOK-u

 

Ustanova Fundacija BiT Planota že od leta 2008 opravlja vlogo regionalnega stičišča nevladnih organizacij Goriške statistične regije. Projekt Regionalno stičišče NVO Planota finančno podpira Ministrstvo RS za javno upravo.

Cilji

Fundacija opravlja naloge stičišča nevladnih organizacij v 13-ih občinah v naši regiji že od aprila 2008 z namenom dolgoročnega razvoja nevladnega sektorja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik. Realizacija načrtovanih aktivnosti projekta vodi k trem specifičnim ciljem, ki so:

 • okrepitev informiranosti, organizacijske, strokovne in zagovorniške usposobljenosti NVO,
 • prispevek k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik,
 • okrepitev čezsektorskega povezovanja in sodelovanja za reševanje lokalnih potreb.

Aktivnosti

V obdobju 2019 - 2023 se projekt izvaja s pridruženimi partnerji, med katerimi so društva in druge NVO, občine, ministrstva in socialna podjetja. NVO vidimo kot partnerje javnemu in gospodarskemu sektorju regije pri izboljševanju življenjskih pogojev, zaposlovanju ter varovanju okolja.

 • Podpora skupnega nastopa NVO pred lokalnimi oblastmi, z vključevanjem NVO v pripravo programov in proračunov občin ter k sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na razvoj NVO.
 • Spodbujanje skupne promocije in večanja prepoznavnosti NV sektorja v regiji.
 • Povečevanje znanj in spretnosti za vodenje in upravljanje NVO.
 • Sodelovanje v projektih.

Rezultati

 • Ciljno informirane NVO – identificirane priložnosti za naslavljanje lokalnih potreb in izvajanje zagovorništva na lokalni/regionalni ravni.
 • Povečana usposobljenost (strokovna, zagovorniška, organizacijska) NVO v regiji, s poudarkom na NVO s potencialom, z namenom zadovoljevanja izbranih lokalnih potreb.
 • Izveden učinkovit in uspešen proces zagovorništva za dosego potrebnih sprememb lokalnih/regionalnih politik, z namenom naslavljanja potreb v skupnosti.
 • Vzpostavljena delujoča in učinkovita partnerstva z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in EU institucijami, mediji, gospodarskimi partnerji in drugimi akterji, pomembnimi za zadovoljitev ugotovljenih lokalnih potreb, posebej glede reševanja problematike dolgožive družbe.
 • Identificirane in uveljavljene nove trajnostno naravnane storitve za reševanje lokalnih potreb, posebej glede reševanja problematike dolgožive družbe.

Trajanje

Od 1. oktobra 2019 do 30. septembra 2023.

Vrednost

Skupna vrednost je 334.620 €.

Projekt sPOINT

PROJEKT COM-IN

PROJEKT sticisce 4 n

PROJEKT kolesarjenje 2 n

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n