projekti menu

Kolesarjenje po Banjški in Trnovski planoti

logotip EKSRP LEADER barvni 3

 

www.planota.si

 

Namen operacije je vzpostaviti dolgoročno razvojno partnerstvo na področju kolesarskega turizma med organizacijami, ki delujejo na območju Banjške in Trnovske planote. Prav tako je namen operacije izboljšati turistično ponudbo s pripravo skupnega turističnega kolesarskega produkta za celotno Planoto.

Cilji

 • Vzpostavitev medsektorskega razvojnega partnerstva na Banjški in Trnovski planoti, sestavljenega iz različnih organizacij / deležnikov, ki delujejo na področju turizma.
 • Oblikovanje skupnega turističnega kolesarskega produkta na Banjški in Trnovski planoti.
 • Razvoj novega marketinškega pristopa za povečanje prepoznavnosti Banjške in Trnovske planote na področju kolesarskega turizma.

Aktivnosti

 • Identifikacija kolesarskih poti in obstoječe turistične ponudbe.
 • Priprava skupnega kolesarskega turističnega produkta.
 • Priprava zemljevida za kolesarjenje z informacijami o lokalnih ponudnikih ter o naravni in kulturni dediščini Banjške in Trnovske planote.
 • Priprava spletne aplikacije »Planota Biking«.
 • Priprava enotne grafične podobe za kolesarski produkt.
 • Nabava električnih koles.

Rezultati

 • Vzpostavitev boljšega sodelovanja med turističnimi ponudniki na Banjški in Trnovski planoti.
 • Oblikovanje skupnega turističnega produkta na področju kolesarjenja na Banjški in Trnovski planoti.
 • Priprava marketinškega načrta za povečanje prepoznavnosti Banjške in Trnovske planote na področju kolesarskega turizma.

Trajanje

Od 1. septembra 2018 do 1. oktobra 2020.

Vrednost

Skupna vrednost je 72.185,00 €.

Podpora iz sklada EKSRP: 44.849,68 €.

PROJEKT PRO-NET

Projekt sPOINT

PROJEKT COM-IN

PROJEKT sticisce 4 n

PROJEKT kolesarjenje 2 n

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

Projekt DAR ZELI n

PROJEKT kolesarjenje 1

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n