projekti menu

Programi usposabljanja za svetovalce za izvajanje skupnostne integracije težje zaposljivih oseb (COM-IN)

Logo projekt Com-IN

Program: Erasmus +, Ključni ukrep 2, akcija KA220 – VET – Sodelovalna partnerstva na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja

Izhodišča projekta

Partnerstvo je ugotovilo, da svetovalcem, ki delajo v zavodih za zaposlovanje, poklicnih in izobraževalnih organizacijah, nevladnih organizacijah, občinah in drugih organizacijah, ki se ukvarjajo z delovno in socialno integracijo, primanjkuje kompetenc za delovno integracijo težje zaposljivih oseb.

Ugotovili smo tudi, da sta sodelovanje in izmenjava informacij med različnimi organizacijami šibki: v nekaterih državah lahko najdemo posamezne primere dobrega sodelovanja med različnimi organizacijami na področju delovne integracije težje zaposljivih. Poleg tega smo ugotovili, da v sodelujočih državah tudi ni uradno certificiranih programov za Svetovanje težje zaposljivim osebam.

Glavni cilji projekta so:

  • Opolnomočiti svetovalce v zavodih za zaposlovanje, poklicnih in izobraževalnih organizacijah, nevladnih organizacijah in lokalnih skupnostih za boljšo uporabo metod in pristopov za delovno integracijo težje zaposljivih oseb.
  • Opolnomočiti “koordinatorja skupnosti” za usklajevanje dejavnosti skupnosti za socialno in delovno integracijo težje zaposljivih oseb ter za izboljšanje sodelovanja in mreženja med različnimi organizacijami v procesu vključevanja težje zaposljivih.
  • Standardizirati vsebine in metode izobraževanja in usposabljanja za »svetovalca za težje zaposljive« ter povečati dostopnost do standardiziranih programov za ta profil.

Aktivnosti

Za doseganje ciljev projekta bomo pripravili program usposabljanja za “svetovalca za težje zaposljive osebe”, program usposabljanja za “koordinatorja skupnosti za težje zaposljive” in razvili predlog programa certificiranja za "svetovalca za težje zaposljive".

Partnerstvo

V projektu sodeluje 9 partnerjev iz treh držav: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (coordinator), Ustanova Fundacija BiT Planota so.p. (SLO), ŠENTPRIMA - Zavod za rehabilitacijo in Izobraževanje (SLO), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje(SLO), Istituto regionale per’l educazione e gli studi cooperative IRECOOP Veneto (I), Veneto Lavoro (I), SOFORM SCARL (I), Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes (F) in Association EDIAS (F). v projektu bo sodeloval tudi pridruženi partner ENSIE (B).

Trajanje projekta: 01.01.2022 – 30.06.2024.

Skupna vrednost projekta: 342.476,00 €.

Programi usposabljanja za svetovalce za izvajanje skupnostne integracije težje zaposljivih oseb (COM-IN)

 

NOVICE O PROJEKTU

22 december 2022: PRIROČNIK - Kompetenčni model za svetovalce težje zaposljivih oseb

22 december 2022:  Programi usposabljanja za svetovalce za izvajanje skupnostne integracije težje zaposljivih oseb (COM-IN)

04 julij 2022:  Kompetenčni model za svetovalce (projekt COM-IN)

03 februar 2022: Ustanova Fundacija BiT Planota, so.p., sodeluje v novem projektu COM-IN (Erasmus+)

PROJEKT PRO-NET

Projekt sPOINT

PROJEKT COM-IN

PROJEKT sticisce 4 n

PROJEKT kolesarjenje 2 n

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

Projekt DAR ZELI n

PROJEKT kolesarjenje 1

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n