projekti menu

Aktivni mladi v Občini Kanal ob Soči

logotip EKSRP LEADER barvni 3

 

Aktivni mladi na FACEBOOK-u

 

Namen projekta je aktivirati lokalno politično participacijo mladih in povečati dostop do aktivnega državljanstva med mladimi v Občini Kanal ob Soči. Projekt poteka na lokalni ravni, primarno vključuje mlade od 13 do 30 let, vendar je poudarek tudi na vključitvi že aktivnih posameznikov v mladinskem sektorju, raziskovalcev mladinskega področja, lokalnih oblasti in drugih pomembnih akterjev iz lokalnega okolja. Aktivnosti vzpostavljajo temelje za trajni strukturiran dialog med ključnimi akterji v lokalni skupnosti in mladimi.

Partnerji

Ustanova Fundacija BiT Planota (prijavitelj), Občina Kanal ob Soči.

Cilji

  • Spodbujanje razvoja ukrepov za mlade, ki mladim omogočajo aktivno sodelovanje v lokalni skupnosti, z namenom prispevanja k odločanju v okviru razprav, predlaganja ukrepov za mlade ali neposrednega vključevanja v lokalno politiko.
  • Opolnomočenje mladih, da lahko z novimi znanji in spretnostmi samostojnega odločanja in vplivanja na svojo prihodnost v lokalni skupnosti.
  • Priprava Strategije za mlade v Občini Kanal ob Soči, ki vsebuje dolgoročne cilje, aktivnosti in ukrepe za doseganje le-teh.

Rezultati

  • Izvedba štirih srečanj za mlade v Občini Kanal ob Soči z namenom: 1. identificirati izzive in potrebe mladih v lokalni skupnosti, 2. pripraviti nabor možnih ukrepov za reševanje problemov mladih, 3. pridobiti čim širšo skupino zainteresiranih mladih, ki ob strokovni podpori lahko sami začrtajo smernice sodelovanja z odločevalci in določijo načine participacije, 4. spodbujati izmenjave med mladimi ter med skupino mladih in odločevalci, 5. ponuditi mladim možnost pridobivanja dodatnih kompetenc.
  • Izvedba ogleda dobrih praks in srečanja med mladimi in odločevalci iz Kanala in Velenja.
  • Priprava modela za aktivno participacijo mladih v občini.
  • Priprava strategije za mlade v Občini Kanal ob Soči.
  • Izvedba zaključnega srečanja mladih, odločevalcev in splošne javnosti z namenom predstavitve rezultatov projekta.

Trajanje

14 mesecev; od 1. aprila 2018 do 30. junija 2019.

Vrednost

Skupna vrednost dotacije je 8.318 €.

PROJEKT PRO-NET

Projekt sPOINT

PROJEKT COM-IN

PROJEKT sticisce 4 n

PROJEKT kolesarjenje 2 n

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

Projekt DAR ZELI n

PROJEKT kolesarjenje 1

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n