projekti menu

Socialna pravna urgenca

plakat 1

 

Namen projekta je, da študenti pod vodstvom pedagoškega mentorja obravnavajo tipične pravne probleme, s katerimi se srečujejo pripadniki najbolj ranljivih socialnih skupin na Goriškem in izdelajo prve pravne rešitve za tovrstne probleme. Na tak način študenti pridobijo dragoceno znanje glede reševanja praktičnih (pravnih) problemov, nekaj malega zaslužijo, pa tudi potencialno navežejo stike z bodočim delodajalcem.

Partnerji

Nova University – European Faculty of Law (leading partner), Institution Foundation BiT Planota.

Cilji

Nudenje brezplačne pravne pomoči socialno najbolj ranljivim skupinam v Goriški regiji.

Rezultati

  • Izboljšanje "pravnega" stanja in s tem tudi psihosocialnega stanja prosilcev za tovrstno pomoč iz lokalnega okolja.
  • Pozitivni učinki za celotno lokalno okolje glede izboljšanja socialne situacije.
  • Dopolnitev ponudbe centra nevladnih organizacij na pravno-socialnem področju.
  • Izboljšanje pravnega znanja pri študentih, predvsem glede praktične uporabe teoretičnega znanja, ki so ga pridobili na fakulteti.
  • Pridobivanje posebnih socialnih veščin študentov, v zvezi s pomočjo ranljivim skupina, in socialnega čuta za delovanje v družbenem okolju.
  • Povečanje praktičnih kompetenc študentov in s tem njihove zaposljivosti v lokalnem in vseslovenskem okolju.
  • Fakulteta pridobi dodatne izkušnje na področju sodelovanja z lokalnim okoljem in tudi z drugimi fakultetami, katerih študenti so udeleženi v projektu.
  • Razvoj centra za socialno pravno pomoč ranljivim skupinam na Evropski pravni fakulteti, ki bo tudi po poteku projekta nadaljeval s svojimi aktivnostmi.
  • Razširitev dobrih praks iz tega projekta prek promocije projekta na druga področja v regiji in tudi drugam po Sloveniji.

Trajanje

4 mesece; od 1. marca 2018 do 30. junija 2018.

Vrednost

Skupna vrednost je 18.584 €.

PROJEKT PRO-NET

Projekt sPOINT

PROJEKT COM-IN

PROJEKT sticisce 4 n

PROJEKT kolesarjenje 2 n

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

Projekt DAR ZELI n

PROJEKT kolesarjenje 1

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n