projekti menu

Zeliščna pot skozi prostor in čas - DAR ZELI

logotip EKSRP LEADER barvni 3

 

Zeliščna pot

 

Osnovni namen projekta DAR ZELI je spodbujanje ponovnega oživljanja naravne in kulturne dediščine zeliščarstva ter povečanje zavesti ljudi o nujnosti varovanja narave in ohranjanja ekološko čistega okolja. Obenem pa projekt krepi tudi društveno in socialno življenje vasi, doprinese k prepoznavnosti okolja in poveča pestrost turistične ponudbe na območju Banjške in Trnovske planote.

Partnerji

Ustanova Fundacija BiT Planota (vodilni partner), Turistično društvo Ravne – Bate, Občina Kanal ob Soči, Mestna občina Nova Gorica.

Cilji

 • Predstavitev aromatičnih in zdravilnih rastlin značilnih za Planoto.
 • Usposabljanje lokalnega prebivalstva in obiskovalcev za izdelovanje različnih izdelkov iz zelišč.
 • Vključevanje naravne in kulturne dediščine v razvoj podeželja in turistično ponudbo Planoti.

Aktivnosti

 • Priprava in načrtovanje zeliščne krožne poti skozi prostor in čas.
 • Ureditev trase poti.
 • Identifikacija in determinacija aromatičnih in zdravilnih rastlin v naravi in označitev drugih znamenitosti.
 • Izdelava herbarija samoraslih aromatičnih in zdravilnih rastlin Planote.
 • Priprava in postavitev stalne razstave v Zeliščnem centru Herbitium.
 • Izdelava brošure v štirih jezikih (SLO / ANG / NEM / ITA).
 • Priprava in izvedba delavnic za različne ciljne skupine (otroci, učenci, dijaki, ženske iz podeželja, brezposelni, starejši nad 50 let).
 • Priprava načrta trženja in promocije Zeliščnega centra Herbitium in zeliščne učne poti.

Rezultati

 • Za 30 % povečan obisk Zeliščnega centra Herbitium.
 • Postavitev stalne razstave s predstavitvijo značilnih aromatičnih in zdravilnih rastlin na Planoti ter predstavitvijo kulturne dediščine na področju zeliščarstva na Planoti s 30 eksponati.
 • Vzpostavitev in označitev zeliščne krožne poti s petimi učnimi točkami,.
 • 35 ljudi več usposobljenih za izdelavo različnih izdelkov iz zelišč na področju projekta.

Trajanje

Od 1. januarja 2012 do 31. avgusta 2013.

Vrednost

Skupna vrednost je 22.093,00 €.

Projekt sPOINT

PROJEKT COM-IN

PROJEKT sticisce 4 n

PROJEKT kolesarjenje 2 n

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n