projekti menu

Traditional and Wild - Tradicionalno in naravno

logotip EKSRP LEADER barvni 3

www.whygowild.com

 

Spodbujanje tradicionalne pridelave in uporabe zelišč za zmanjšanje socialnih in ekonomskih razlik v srednji Evropi.

Partnerji

V projektu sodeluje skupno devet partnerjev iz Madžarske, Slovenije, Češke in Poljske: Univerza Corvinus Budimpešta, Madžarska (vodilni partner); WWF – World Wide Fund for nature, Madžarska; Lokalna skupnost Kunadacs, Madžarska; Regionalni razvojni center South-Transdanubian, Madžarska; "PRO CARPATHIA", Zveza za razvoj in promocijo vojvodstva "Podkarpackie", Poljska; Razvojna agencija Kozjansko, Slovenija; Ustanova Fundacija BiT Planota, Slovenija; Univerza Mendel Brno, Češka; Regionalna kmetijska zbornica Južne Moravske, Češka.

Namen mednarodnega sodelovanja je razviti skupno strategijo za reševanje problema zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin na podeželju.

Aktivnosti

 1. Razvoj orodij in strategij za spodbujanje tradicionalne pridelave, predelave in uporabe zelišč.
  • Izvedba socioekonomske analize ciljnih skupin.
  • Razvoj modula in priročnika za usposabljanja žensk na podeželju ter izvedba delavnice za krepitev njihove podjetniške zmogljivosti.
  • Zbiranje in analiza podatkov o zeliščih, njihovih lastnostih ter o načinu njihove pridelave ter predelave.
 1. Praktična izvedba modela in vrednotenje rezultatov.
  • Priprava tržne strategije z namenom spodbujanja trženja produktov (zelišč ter izdelkov iz njih) na lokalnem in regionalnem nivoju.
  • Usposabljanje oseb iz ciljne skupine na področju tradicionalne pridelave, predelave, trženja ter prodaje produktov.
  • Vzpostavitev zeliščnih vrtov z namenom osveščanja različnih ciljnih skupin (učenci, dijaki, obiskovalci, prebivalstvo s podeželja...) o pomenu pridelave, predelave in uporabe avtohtonih zelišč.
  • Nabava laboratorijske opreme za analizo kvalitete sestavin različnih zelišč.
  • Razvoj enega tradicionalnega produkta v vsaki sodelujoči regiji, ki je pripravljen iz lokalnih rastlin, zanj je izdelana strategija trženja in razvita posebna embalaža.
 1. Širjenje rezultatov projekta.
  • Priprava je načrta širjenja rezultatov projekta.
  • Razvoj posebne embalaže z označbo porekla za vsak tradicionalni produkt.
  • Oblikovanje promocijskega videa z namenom širjenja tradicionalnih znanj o pridelavi, predelavi in uporabi zelišč.

Rezultati

 • Priprava baze podatkov o zeliščih v zvezi s kulturno tradicijo.
 • Priprava socialnoekonomske analize ciljne skupine.
 • Razvoj programov in priročnikov za usposabljanje žensk na podeželju.
 • Usposobitev 50 žensk na podeželju na področju podjetništva in trženja.
 • Izdelava tržne strategije za trženje tipičnih produktov.
 • Vzpostavitev 5 zeliščnih vrtov.
 • Vzpostavitev laboratorija za analizo kvalitete sestavin zelišč.
 • Razvoj 1 tradicionalnega produkta iz zelišč, za katerega je oblikovana posebna embalaža. Za produkt je pridobljen tudi certifikat.
 • Oblikovanje promocijskega videa z namenom širjenja tradicionalnih znanj o pridelavi, predelavi in uporabi zelišč ter drugih promocijskih materialov.

Trajanje

3 leta; od maja 2011 do aprila 2014.

Vrednost

Skupna vrednost je 1.181.630 €, proračun za Fundacijo BiT Planota pa znaša 143.030 €.

Sofinanciranje iz programa Srednja Evropa je 85 %, lastna sredstva za tri leta znašajo 21.455 €.

Projekt sPOINT

PROJEKT COM-IN

PROJEKT sticisce 4 n

PROJEKT kolesarjenje 2 n

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n