projekti menu

Mobilni turistični inkubator - MOTOR

LRF bit planota NVO mali          Minstrstvo za javno upravo LOGO

 

 

www.motor-mti.eu

 

Projekt MOTOR prispeva k izboljšanju turistične ponudbe na treh vključenih specifičnih območjih: razvita turistična destinacija na zavarovanem območju narave, manj razvito območje na podeželju in staro mestno jedro z bogato kulturno dediščino.

Partnerji

V projektu sodeluje skupno 9 partnerjev iz Italije in Slovenije: BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (vodilni partner); Ustanova Fundacija BiT Planota; Občina Jesenice; TURIZEM BOHINJ - javni zavod za pospeševanje turizma; Agencija DELTA 2000 - Lokalna razvojna agencija in akcijska skupina; Pokrajina Ravenna (IT); Pokrajina Ferrara (IT); Pokrajina Rovigo (IT); INFORMEST – Storitveni in dokumentacijski center za mednarodno ekonomsko sodelovanje – Oddelek za razvojne projekte.

Cilji

Oblikovanje osmih lokalnih inkubatorjev na izbranih območjih za skupno spodbujanje konkurenčnosti turistične ponudbe. Eden od teh je na območju Banjške in Trnovske Planote.

Aktivnosti

  • Vzpostavitev centra odličnosti na področju turizma, kjer skupina izkušenih strokovnjakov turističnim akterjem nudili individualna svetovanja in izobraževanja.
  • Skupna študija turističnega potenciala in razvojnega načrta za vključena specifična območja projekta.
  • Skupni čezmejni turistični paketi.
  • Organizacija študijskih izletov in izletov za ogled primerov dobrih praks.
  • Skupna promocijska mapa z zloženkami vključenih območij.
  • Skupna predstavitev na komercialnem sejmu za novinarje, tour operaterje in druge.

Rezultati

Izvedba šestih pilotnih projektov za obogatitev obstoječe turistične ponudbe, med katerimi je en pilotni projekt na Goriškem.

Trajanje

30 mesecev; od 1. septembra 2011 do 28. februarja 2014.

Vrednost

Skupna vrednost je 1.287.000 €, od tega znaša za slovensko stran 567.000 €.

Projekt sPOINT

PROJEKT COM-IN

PROJEKT sticisce 4 n

PROJEKT kolesarjenje 2 n

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

PROJEKT kolesarjenje 1

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n

Projekt DAR ZELI n