dejavnosti menu

POT K ZELENEMU TURIZMU IN UČIKOVITEJŠI RABI ENERGIJE

V četrtek, 16/6/2022 se je odvijala spletna delavnica POT K ZELENEMU TURIZMU IN UČIKOVITEJŠI RABI ENERGIJE ter NARAVI PRIJAZNO PRIDELOVANJE AVTOHTONEGA RASTLINSTVA, NJEGOVE UPORABNOSTI IN TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV, organizirana v sklopu operacije VZ-TRAJNOST s strani  Agencije GOLEA. Sodelovali pa so še Zavodom za turizem Nova Gorica, Vipavska dolina in ZTKMŠ Brda, Mestna občina Nova Gorica, Občina Ajdovščina, Občina Brda in Občina Renče-Vogrsko.

Na delavnici so udeleženci lahko spoznali osnove in pomen okolijskih certifikatov, predvsem Okoljskega znaka Zeleni ključ. Certifikat Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Agencija GOLEA je popeljala skozi pregled energetske učinkovitosti in morebitnih predlogov za izboljšanje le te, ki je ključni del tudi za prihranke pri porabi energije.

Skozi predavanje biologa, zeliščarja G. Lovra Vehovarja, ki ima dolgoletne izkušnje na področju obujanja in negovanja naravnih danosti, uporabe in predelave rastlin, itd.,  so se udeleženci lahko seznanili s področja varstva okolja in trajnostne rabe naravnih virov ter naravi prijaznega pridelovanja in uporabe avtohtonega rastlinstva kot priložnost razvoja in dodane vrednosti turistične ponudbe.

Vir: https://www.golea.si/blog/2022/06/29/drugi-partnerski-sestanek-projekta-prominent-plus-2-3-3-2/