dejavnosti menu

Srečanje NVO s potencialom je rodilo nove ideje

logo NVO s potencialom1

V četrtek, 18. februarja 2021, je potekalo ZOOM Srečanje NVO s potencialom v Goriški regiji. Tudi letos smo se v Fundaciji BiT Planota odločili za organizacijo tega dogodka z namenom medsebojnemu spoznavanju nevladnih organizacij, izmenjavi izkušenj in dobrih praks ter sodelovanju pri izvedbi posameznih akcij

Uvodnemu nagovoru je sledila predstavitev skupnih aktivnosti, ki so predvidene v letošnjem letu. Poudarek je bil na štirih točkah:

  • Organizaciji Festivala NVO, katerega glavni namen je medsebojno povezovanje nevladnih organizacij in obravnavanje aktualne problematike NVO sektorja v lokalni skupnosti in širše.
  • Akciji NVO gre v šolo, preko katere učenci spoznavajo različne programe oz. storitve, s katerimi NVO naslavljajo skupne potrebe
  • Sodelovanju nevladnih organizacij pri izvajanju strokovne prakse študentov.
  • Predstavitvi dobrih zgodb, ki jih nevladne organizacije, še posebej v kriznih časih, nosijo na svojih ramenih.

Naš letošnji gost, g. Aleksander Grum iz zavoda AŽMURK, je predstavil priložnosti za promocijo NVO z uporabo kratkih videoposnetkov, tudi s primeri dobrih praks. Njegov dragoceni prispevek je pri udeležencih srečanja sprožil nove ideje za medsebojno povezovanje in podporo. V naslednjih tednih bodo tudi poskušali eno od njihovih idej uresničiti skozi delavnico »Kreiranje lastnega videa«, ki jo naše Regionalnega stičišča NVO Planota organizira s finančno pomočjo Ministrstva za javno upravo oz. iz sredstev Sklada za razvoj NVO. Rezultate delavnic bomo po zaključenem izobraževanju objavili na naši spletni strani, na kateri so tudi predstavljene aktualne NVO s potencialom.

Letošnjega srečanja so se udeležili KTT Društvo Baška dediščina, zavod LEpi CAjti, Zavod za umetniško in izobraževalno dejavnost ImanaLAB, Zavod Gost na Planoti, Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije in novogoriška stanovanjska skupina iz Slovenskega združenja za duševno zdravje - ŠENT. Vsem udeležencem kot seveda tudi Zavodu AŽMURK se zahvaljujemo za njihovo  konstruktivno sodelovanje pri reševanju izzivov in zadovoljevanju potreb v skupnosti.